SS 302 Пътят към Небе избрахме
Versi Version 1
1
Пътят към небе избрахме,
И Христос е наший Вожд;
Ний на Него уповахме:
Ще ни води ден и нощ.
Като минем през реката
Към земята на живота,
Няма да изгубим пътя,-
Ръководи нас Христос.
2
Онзи, който ветровете
И вълните утиши,
На душите враговете
Може Той да усмири.
Като минем и пр.
3
Пастирю, ръководи ни
Да не губим тесний път,
Безопасний път към Бога
И към вечния живот.
Като минем и пр.

OK