SS 303 Всред скърби и вълнения
Versi Version 1
1
Всред скърби и вълненя по моя земен път
Исусу се надея - Той пази от грехът;
Той ми е щит и Помощ и твърда Канара,
Във Него хвърлям котва, - не се боя.
О, славен Спасител и вечна Канара,
Във Него аз хвърлям всред буря котвата;
И аз съм уверен, че той ще ме държи
И че ще плувам с Него над вси вълни!
2
Душата ми Той пази от грях и от плътта
И сладък мир ми дава в шума на бурята!
Когато изпитаня налитат върху мен,
На милостта Му чакам и съм блажен!
О, славен Спасител и пр.
3
Той ми е Вожд, Приятел и верен Кормчия,
Вълните укротява и езди бурята.
На Него уповавам във време на беда,
И щом Го аз потърся - там е всегда!
О, славен Спасител и пр.
4
Във Него хвърлям котва в часа на изпитня,
Той облаците пръска-смирява бездната,
тогаз чрез вяра виждам зад бурний океан,
За мен приготвен славен и тих лиман!
О, славен Спасител и пр.

OK