SS 304 Той знае пътя
John.14.6
Versi Version 1
1
Един водител има верен,
Той пътя нивга не греши;
Стъпка по стъпка Той пред мене
Върви и сочи пътя ми.
Той знае пътя към небето,
Всеки мой страх ще отстрани;
И ще ме води безопасно,
Догдето свърша пътя си!
2
Често връх мене мрак напада,
Отруден аз едвам вървя;
Тогаз водачът ми помага
Да видя пътя към дома.
Той знае пътя и пр.
3
Той знае злото що ме чака,
Тъй и опасний кръстопът;
Не ще остана аз във мрака,
Щом Спасът знае моя път.
Той знае пътя и пр.
4
О, грешниче, Исус те дири,
Спасене, мир да ти даде;
Нека Той Сам те ръководи
Той знае пътя най-добре.
Той знае пътя към небето,
Всеки мой страх ще отстрани;
И ще те води безопасно,
Догдето свършиш пътя си.

OK