SS 305 Кога в любов небесна
Versi Version 1
1
Кога в любов небесна
Спокойно аз стоя,
Не ме е страх от нищо,
Мир имам от Христа.
Аз знам, че идат бури,
Но пак не се боя;
Сам Бог ми е Защитник
От всякаква беда!
2
Отивам в безопасност
Где и ме води Той;
За туй не съм в лишене,-
Господ е Пастир мой.
Без край е любовта Му,
И будна милостта:
Той знае где ме води,
И с Него ще вървя!
3
Пред мене има красни
Зелени пасища;
Небето ще е ясно,
Без облак, без тъма.
Сам Спас мой верно пази
Съкровищата ми;
той пътя ми оправя,
И с мене ще върви!

OK