SS 306 Води ме Отче!
Хенри Смит
Versi Version 1
1
Води ме, Отче, за ръка -
В тоз път Ти Сам ме повика;
Във труден час ми пошепни
От тайните божествени.
2
Кажи ми тез добри слова,
С които грешни да зова;
А скитника с каква любов
Да свърна аз под Твой покров?
3
По скромний Твой път ме води,
По-скъп, по-близък ми бъди!
А вяра дай ми пламенна
В правдива Твоя истина.
4
Тъй безпрогледний в мрака ден
С надежда светла й озарен;
И чезнат страхове, беди
Пред Твоя вид, о Господи! Амин!

OK