SS 307 Господ ми е Пастир
Versi Version 1
1
Господ ми е Пастир, не ще се лиша;
В зелените пасища аз ще паса;
Душата ми води при тихи води;
Управя ме в пътя на правдата Си.
И даже да ходя в дола на смъртта,
Ти с мен си, от злото се аз не боя;
Твоята тояга ще ме утеши;
Без страх аз ще съм при Спасителя си.
2
Ти пред враговете ми си ме гостил;
С елей Ти главата ми си умастил;
Безчислени милости Ти си ми дал,
И с благости чашата ми си прелял.
О Боже Всемилостив, сила ми дай
Да пазя Твоите веленя до край;
Кога тук се свършат годините ми,
В дома Си, се моля, ти мен пресели.

OK