SS 308 Той се моли за мен
1Tim.2.5
Versi Version 1
1
На престола в небеса
Той се моли за мен,
Ходатайства пред Отца
От любов към мен!
Вместо мен пострада Той,
Но възкръсна, Спас блажен;
Вечно жив посредник мой,
Той се моли за мен!
2
Изкушене кат налети,
Той се моли за мен
И победа ми дари,
Той се моли за мен!
Изкушаван Сам Той бе
Също като теб и мен;
Нас познава най-добре,
Той се моли за мен!
3
Изпитаня кат ме смутят,
Той се моли за мен;
Скръб, нещастя кат се вестят,
Той се моли за мен!
Страшни мъки Той претърпя,
От света отхвърлен, презрян;
Ходатай за мен стана,
Той се моли за мен!
4
Спасът ми е Канара,
Той се моли за мен;
И опора само една,
Той се моли за мен!
Светата Своя ръка
Наранена зарад мен,
Той издига пред Отца
И се моли за мен!

OK