SS 309 Исус, Ходатаят, е жив
Versi Version 1
1
Исус, ходатаят, е жив,
И моли се за мен.
Това ме уверява Той,
Че аз съм веч спасен.
2
Той в скърбите ми иде с мен
И нежно ме теши;
От всичко съм освободен;
Кога се Той яви.
3
Наверно ще ме освети,
И кой ще Го възпре?
Той Своите решения
Прилага в действие.
4
Твоята дума вярвам аз,
И зная туй, Христе,
Че ще приемеш раба Си
При себе на небе!

OK