SS 310 Вдигнете вашите глави
Уилям Брадбъри
Ps.24
Versi Version 1
1
Вдигнете вашите глави,
Широко отворете се,
О вечни, златни двери, вий,
Да влезе славний Цар сега!:||
2
Кой е тоз Цар на славата?
Смирений, кроткий наш Овчар,
Спасителът на грешните,
Той е небесний, славний Цар. :||
3
Той някога отхвърлен бе
От человечески съвет;
Но днес той славно победи
Лукавия безбожен свят. :||
4
Княз Мира се яви сега,
И победител ада Той,
На всите верни крепостта,
Надежда, стража и покой. :||

OK