SS 311 Венчайте Го
Оливър Холдън
Heb.1.2
Versi Version 1
1
Блажено да е името
На наший славен Цар.
||:Венчайте Го всерадостно,
Над всите Господар!:||
2
Светии вси ангели,
Той е и ваший Цар:
||:Венчайте него с нас и вий,
Над всите Господар!:||
3
О стадо на Израиля,
Добрия наш Овчар
||:Сега венчайте с веселба,
Над всите Господар!:||
4
Езичници избавени
От грешния товар,
||:Венчайте Избавителя,
Над всите Господар!:||
5
Със радост всите племена
На този земен шар,
||:Венчайте Спаса ви Христа,
Над всите Господар!:||

OK