SS 316 Слава во вишних!
Luke.2.14
Versi Version 1
1
“Слава во вишних!” Слушайте!
Аз чух чудесен глас:
Чух сбор велик с един език
Възпява нежний Спас. (3)
2
“Мир на земята!” Слушайте!
Спасител се родил:
За всяк от нас тоз славен Спас
Отец е проводил. (3)
3
“Слава во вишних!” пейте вий!
Господ ни посетил:
За всек един Адамов син
Сина Си е пратил. (3)
4
“Мир на земята”, Пейте вий!
Месия се родил:
Запейте с глас: "Господ е с нас -
Господ Еммануил." (3)
5
Пей днеска с радост, целий свят!
Господ ви възлюбил:
Нек екне днес добрата вест;
„Спасител се родил!” (3)

OK