SS 33 После що?
Versi Version 1
1
Дошел съм на светът;
Намирам се на път;
Моите дни летят;
Отива тоз живот;
А после що? (2)
2
Избирам си сега
Занятье,работа;
Залитам,трудя се;
Ту полза,ту щета;
А после що? (2)
3
На здравето дните
Ще минат,знам добре;
Часът ще донесе
Болезни,трудове;
А после що? (2)
4
Уви! страшен урок!
На времето свършък;
Пресича Съдник строг
Спасителния срок;
А после що? (2)
5
Кой може туй каза?
Един до небеса
Възкачва се, кога
Друг слиза в пъкъла;-
А после що? (2)

OK