SS 330 Самин
Matt.26.38-Matt.26.40
Versi Version 1
1
Във Гетсиман`я наший Спас
Се молеше самин:
Горчива чаша пи тогаз:
Среднощ страда за мен!
Самин, самин,
Самин оставен бе:
Да ни изкупи от смъртта
Кръвта Си Той проля:
Умря самин.
2
Самин в Пилатовия двор
Спасител носи
Венец от тръне и позор,
Оставен там от вси.
Самин, самин и пр.
3
Самин на кръста пострада
Нас грешни да спаси:
Оставен там и от Отца,
Жертва живота Си.
Самин, самин и пр.
4
За тебе също Божий Син
Умря да те спаси:
Недей оставя Го самин -
Предай се Нему ти.
Самин, самин и пр.

OK