SS 331 Умря Спасител наш
Matt.28.1-Matt.28.6
Versi Version 1
1
Умря Спасител наш, умря!
Плачат Сионски дъщери:
Земята страшно се тресе
И слънцето тъма покри.
Сълзи пролей за Него ти:
Товара ти е Той поел,
И зарад греховете ти
Сълзи и кръв е Той пролял.
2
Ето любов и добрина, -
Син Божий зарад нас умря:
Но ето радост, веселба, -
Умрелият пак оживя!
Излезе Той от тъмний гроб:
Не може гроб да Го държи:
До славний Му небесен двор
Полк ангелски Го придружи.
3
Възпейте Спаса наш Христа:
Во веки се е възцарил,
С вериги свързал е смъртта,
И Ада славно е пленил.
Възпей, земьо, и ти небе,
Хвала Спасителю Христу!
Победата ти, Аде, где?
И где ти, Смърте, жилото?

OK