SS 335 Ангеле, от този гроб
Йохан Але
Matt.28.2-Matt.28.6
Versi Version 1
1
Ангеле! От този гроб
Тежкий камък отвали:
Смърте! от тъмничний ров
Силний Пленник отпусни!
2
Днес из гроба, ето Го,
Жив излиза възкресен:
(С радост пейте наедно)
Жив, с живот век блажен!
3
През небесните врата,
Победителю, езди,
Там отдясно на Отца,
На престола Си седни!
4
Днес, небесни сили вси,
Него прославете с нас:
Смъртни! с песни радостни
Днес хвалете силний Спас!
5
Днес възпейте с тържество!
Победи се Сатана:
Где ти Смърте жилото?
Где ти, Аде, силата?

OK