SS 338 Спасител наш се обеща
Уилям Брадбъри
Acts.2.33
Versi Version 1
1
Спасител наш се обеща,
Кога остави таз земя,
Отец наш да ни изпрати
За Утешител Дух Святий.
2
Ти обещанието Си
Сега, о Боже, изпълни,
Светаго Своего Духа
Прати Го в нашите сърца.
3
Да вдъхне Той в нас нов живот
И води нас по Твоя път,
В сърцата ни да впечати
Закона и завета Ти.
4
Молим се Той да освети
Молбите и песните ни,
Пред Теб приятно нека е
Сегашното служение.
5
От Него да се водим ний
Така що да наследваме
Господното наследие:
Мир, радост , утешение.

OK