SS 339 О всечистий Святий Душе
Карл Мария фон Вебер
Versi Version 1
1
О всечистий Светий Душе,
На живот Източник си:
Съживи душите наши,
Жива вяра в нас вдъхни.
2
Скръбни кат сме утеши ни,
Падналите подигни,
Всички каещи се грешни
С помощта си защити.
3
И светото Слово Божие
На сърцата ни пиши
Истините му да пазим,
Мира да му имаме.
4
Всемогъщий Святий Душе
Посети ни тъй сега:
Приготви устните наши
За достойна Теб хвала.

OK