SS 34 Широк е пътят към смъртта
Matt.7.13-Matt.7.14
Versi Version 1
1
Широк е пътят към смъртта;
През него хиляди вървят;
А нам показва мъдростта
В живот що води тесний път.
2
"Отричай се от себе си;
Тъй можеш да ме следваш ти;
С търпение кръста си дигни;"
Тъй заповядва Спаса ни.
3
И ако на Спасителя
Аз ученик да съм реша,
То всичка слава на света
Кат измет трябва да счета.
4
Надеждата ми, Боже мой,
Да не излезе суетна;
Но приготви ме за покой
Вечен и славен при Христа.

OK