SS 342 Утешител дойде!
John.14.16
Versi Version 1
1
О, възтръбете вред,
Извикайте в тоз свят,
Препълнен с болести,
Пропит със горести,
Нек този мощен вик
Откликне всек език:
Утешител дойде!
Исус се обеща
И прати от Отца
Дух Свет на вси Свои,
За да ги утеши.
И тази вест добра
Ще носим по света:
Утешител дойде!
2
Изчезна нощний мрак,
Яви се светъл зрак,
Зора се сипна нам.
В сърдечния ни храм:
Утихна бурята,
Настъпи тишина:
Утешител дойде!
Исус се обеща и пр.
3
И Царят на царе,
С целение в криле,
Пленените души
Избави, изцели!
От мрачния затвор
Вси веч са на простор!
Утешител дойде!
Исус се обеща и пр.
4
О, виж каква любов!-
Да бъда раб Христов:
И аз дете на ад
Да вляза в славний град!
Езикът ми е слаб
Да хвали Спаса благ
Утешител дойде!
Исус се обеща и пр.
5
О, нека песента
Да литне в небеса!
И ангели в ответ,
Възкликнат към тоз свят!
Тез звуци ще кънтят,
Не ще се прекратят:
Утешител дойде!
Исус се обеща и пр.

OK