SS 353 Ще дойде скоро Спасът ни
1Thess.4.13-1Thess.4.18; Titus.2.13
Versi Version 1
1
През мрачните последни дни
Надежда славна ни крепи,
Че скоро - думи истинни –
Той ще бъде Цар и Господар над вси!
Ще дойде скоро Спасът ни,
Ще Го посрещнем ний със песни,
Дал денем, нощем или във зори –
Ще дойде Той на облаци.
2
Ний виждаме в земя, небе
Ред странни, ярки белези
Тръбят тез Божии знакове,,
Че Пришеств`ето на Спаса наближи!
Ще дойде и п р.
3
Умрелите в Христа светии
Възкръснат ще в безбройни тми
Щом екнат ангелски тръби
И Спасителят яви се в облаци!
Ще дойде и пр.
4
А вси очакващи светии
В миг грабнати ще бъдем ний
Да срещнем Спаса в облаци-
Таз надежда утешава всинца ни.
Ще дойде и пр.

OK