SS 355 СкороТой ще се яви
Versi Version 1
1
Утрина кат се зазорява,
Или в нощна тишина
От небесните светли двери
Спущат се вестители,
Те ми шепнат във душата
Думи насърдчителни
||: И ми казват с уверене:
"Спас твой иде о т небе!":||
2
Често като че ли дочувам
Стъпките на моя Спас
И надежда в мене усещам,
Как запалва се завчас.
О, как радва се душа ми
Щом като помисля аз,
||:Че Христос ще дойде скоро,-
Скоро Той ще се яви.:||
3
Дълго сме очаквали Тебе
Да ни грабнеш на небе,
Да премахнеш скръб и всеки грях,
Радост да дадеш вмест` тях .
На очакването наше
Краят вече наближи:
||:Ний Христа ще видим скоро,
Скоро Той ще се яви!:||

OK