SS 356 Времето веч наближава
1Thess.4.15-1Thess.4.17
Versi Version 1
1
Времето веч наближава
Спас наш да се яви,
Облечен в голяма слава,
Идящ на облаци.
В миг Него ний ще посрещнем,
Кат чуем тръбний глас,
Окол`престола ще пеем:
"Слава на наший Спас!"
"Слава,почит и власт",
Туй ще е песента,
"Слава на чудний Спас,
Отец на вечността!
Слава! Аллилуя!
На милостивий Спас!"
Ний очакваме да Го посрещнем
Всеки час!
2
Във жилищата небесни
Смъртта не ще цари,
Там през години безчетни
Безсмъртни ще сме ний.
Там всички верни ще влязат
В мир, радост и покой,
Скръб, болести ще изчезнат -
Ще ги премахне Той.
Слава, почит и пр.
3
Изчезнат ще страх, съмнен`я,
Врагът не ще е там,
А ще се чуват хвален`я
На Агнеца заклан!
Към дом небесен щом литна
При зова на Христа,
"Слава Исусу" ще викна,
За мен Той пострада!
Слава, почит и пр.
4
В онази небесна слава
Спас наш ще славно грей,
Нощ вечний ден не сменява
Сам Той като светлей
О, как сърдечно ожидам
Там да отида аз
И с удовлен`е да гледам
Лика на моя Спас!
Слава, почит и пр.

OK