SS 36 О, елате, вси ранени
Isa.55.1-Isa.55.2
Versi Version 1
1
О елате,вси ранени,
Слаби,болни грешници!
Ей,Исус ви чака,пълен
От любов да ви спаси;
||:Той е мощен,
благоволен
Веч не се съмнявайте:||
2
Вий от всичко сте лишени,
Но елате с простота;
Покаяние и вяра, -
Всички свети качества
||: Без пари,вий
Сиромаси,
Си купете от Христа :||
3
Ни да ви забави съвест,
Ни достойност чакайте:
Таз достойност само иска,
Нужда да усещате:
||:Туй ви дава,
Даром дава
Той чрез Духа Си Светий.:||

OK