SS 364 Години малко ощ
Versi Version 1
1
Години малко ощ
Ще минат и тогаз,
Със светите починали,
Ще срещнем наший Спас.
За този близък ден,
Христе, ни приготви,
С Твоята драгоценна кръв
Душите ни измий!
2
Зли бури малко още
Ще бият наший бряг
И ний ще стигнем в мир блажен
И тишина во век!
За този мирен ден
Христе, ни приготви,
С Твоята драгоценна кръв
Душите ни измий!
3
Ощ малко скръб ще тук
Да притеснява нас
И скоро всите ни сълзи
Отри ще наший Спас.
За този славен ден
Христе, ни приготви,
С Твоята драгоценна кръв
Душите ни измий!

OK