SS 370 Върху твърд камък аз стоя
Уилям Брадбъри
Matt.7.24-Matt.7.29
Versi Version 1
1
Няма надеждата моя
Основа друг`освен Христа,
Ни труд мой ни старание
Е основание мое.
Върху твърд камък аз стоя
Върху Спасителя Христа!
Основи други пясък са!
2
На Него уповавам аз
В най-тъмний и опасен час,
Благодатта Му стига ми
Даже в най-страшните беди.
Върху твърд камък и пр.
3
Кога Той дойде с тръбний глас,
Дано да се намеря аз
Облечен с правда - не моя,
И непорочен чрез Христа!
Върху твърд камък и пр.

OK