SS 373 На надеждите мои
Versi Version 1
1
На надеждите мои
Вярно основание
И на радостта ми Ти
Си, Спасителю Христе!
Изворе на благодат,
От Своята пълнота
Дай през този земен път
Да живея " за Христа"!
2
Като в онзи бряг блажен
Стигна, Ти ме приеми
Тъмнината река от мен
Вече да Те не дели.
След като на таз земя
Съм живял за Теб, Христе,
Нека бъде и смъртта
Само "придобиване"!
3
Туй на людиете Ти
Е блажений дял, Христе,
Тук през всичките си дни
Да Ти служат с присърце,
А приготвил си за тях
Славен дом на небеса,
Где далеч от скръб и грях,
Ще са вечно " с Господа"!

OK