SS 376 Ще Го видя в лице
1Cor.13.12
Versi Version 1
1
Аз Спасителят ще видя,
Ще Го видя както е,
С възхищение ще видя
Тоз за мене що умря!
Аз лицето Му ще видя
Там зад звездното небе,
В славата Му ще Го видя,
Ще Го видя във лице!
2
Мрачкаво сега Го виждам
Кат през тъничък воал,
Но блажений ден ожидам:
Ще Го видя като Цар!
Аз лицето Му и пр.
3
Щом престанат скърби, болки,
Щом изчезне и смъртта,
Кривий път щом се оправи,
В мен ще блика радостта!
Аз лицето Му и пр.
4
Славен ден когато видя
Своя Спас лице с лице
И от близо опозная
Тоз за мене що умря!
Аз лицето Му и пр.

OK