SS 377 Напред към върха
Ps.61.2
Versi Version 1
1
Напред към върха се стремя,
Крача по тази стръмнина,
И тъй се моля всякога:
“Ти, Боже, дай победата!”
О, Господи, мен Ти дигни,
Чрез вяра Ти ме постави
В небесната оназ страна,
Далеч от земна суета!
2
Сърцето ми тук не стои,
Где зло вилней и скръб цари,
Молбата ми е и целта -
Да стигна аз оназ земя!
О, Господи и пр.
3
Искам да съм над този свят
На суети и на разврат,
Друг нек стои, но аз не ща,
Търся висока равнина!
О, Господи и пр.
4
Желая да съм над света
Далеч от мерзостта, греха!
Не сещам вражите стрели,
Унесен в ангелски песни!
О, Господи и пр.
5
Към най-високите места
Стремя се от сърце, душа,
Чрез вяра аз ще победя,
Повтарящ все молитвата:
О, Господи и пр.

OK