SS 390 Скръбта си дълбоко скрий
Филип Блис
Versi Version 1
1
Скръбта си дълбоко скрий и зарови:
В тоз свят има доста, не притуряй ти,
Скръбта ти е тежка, кажи я тогаз
Само на Исуса, Той е твоят Спас.
2
Кажи я Исус, за теб Той умря,
Кажи я Исусу, помощ ще даде,
Той слуша молитва и Сам Той каза,
Елате при Мене! - О,скръбний, ела!
3
Смутени сърдца има около ти,
И обременени, ти ги улекчи.
Дай помощ и радост на ближния си,
И своята скръб на Исуса хвърли.

OK