SS 391 Бог присъствува всъде
Versi Version 1
1
Божията благодат
Искрено търсящите
Скоро я намеруват –
Бог присъствува всъде!
2
В буря или в тишина,
В скъдност, в изобилие,
Нека търсим Господа, -
Бог присъствува всъде!
3
Като ти изчезнува
Земно утешение,
Господа търси в молба, -
Бог присъствува всъде!
4
Прибегни, душо моя,
В всяко угнетение
При небесний си Баща,
Бог присъствува всъде!

OK