SS 392 Радостно, радостно вървя
Versi Version 1
1
Радостно, радостно вървя на път,
Който ме води към горния свят!
Ангелски гласове викат: "Ела,
Радостно, радостно тук у дома!"
Скоро ще мина аз жизнен предел,
Скоро ще стигна на славната цел,
Странен и пътник не ще съм тогаз.
Радостен, весел ще съм у дома.
2
Мили приятели минаха там,
Чакат и мене в небесния дом!
Пеят отсреща през смъртна река:
Радостно бързай, ела у дома!
Сладки им звукове стигат до нас,
Чува се техният сладостен глас,
Канят и викат отсред небеса:
"Радостно тичай, ела у дома!"
3
Смърт нека остри своите стрели,
Мене не може тя веч устраши,
Спас мой отнел е на гроба властта,
Радостно аз ще вървя към дома!
Колко веселие в вечния ден!
Вечно от грях и погибел спасен!
Ще славословя аз Спаса Христа,
Радостно, радостно там у дома!

OK