SS 393 Ето горе, пред престола
Филип Блис
Versi Version 1
1
Ето, горе пред престола
Множество стои,
Всички пеят нова песен,
Хвалят Спаса ни:
"На Тогоз, що ни възлюби,
Спаса наш един,
Слава да възпеем днес ний
И във век. Амин."
2
Те еднаж тук бяха грешни,
Мръсни бяха вси,
Днес те горе с бели дрехи
Са облечени.
На Тогоз и пр.
3
Без надежда бихме били,
Да не бе спасил
Той нас, недостойни грешни,
И от грях омил.
На Тогоз и пр.
4
А сега и ний ще хвалим
Същий славен Спас,
Наедно с тях ще възвисим
С радост наший глас:
На Тогоз и пр.

OK