SS 395 Имам Отец във славната земя
Versi Version 1
1
Имам Отец във славната земя,:||
Отец ме вика от сега,
Да ида аз в оназ земя.
Аз отивам, отивам в оназ земя, :||
Отец ме` вика от сега,
Да ида аз в оназ земя.
2
Имам Спасител в славната земя, :||
Исус ме кани от сега,
Да ида аз оназ земя.
Аз отивам и пр.
3
Имам венец там в славната земя, :||
Исус ми казва от сега,
Че нося ще в оназ земя.
Аз отивам и пр.
4
Имам и близки в славната земя :||
Исус ми казва от сега,
Че нося ще в оназ земя.
Аз отивам и пр.
5
Ще ли те срещна аз в оназ земя? :||
Ще хвалим там ний на всегда
Исуса в славната земя.
Наедно да отидем в оназ земя,
Наедно да отидем в оназ земя:
Ще хвалим там ний на всегда
Исуса в славната земя.

OK