SS 397 Мислете за дом горе там
Versi Version 1
1
Мислете за дом горе там,
При небесната бистра река,
Где светиите в Божия дом
С бели дрехи облечени са.
Горе там, горе там,
С бели дрехи облечени са.
Горе там, горе там, горе там
С бели дрехи облечени са.
2
О, колко приятели там,
Що са свършили път преди нас,
Днес те поглед отправят и нам
И се кланят пред нашия Спас!
Горе там, горе там,
Те се кланят пред нашия Спас.
Горе там, горе там, горе там,
Те се кланят пред нашия Спас.
3
Аз скоро ще съм горе там,
От греха съвършено спасен,
Като тях ще се кланят и сам
Като тях ще съм вечно блажен,
Горе там, горе там,
Като тях, ще съм вечно блажен.
Горе там, горе там, горе там,
Като тях ще съм вечно блажен.

OK