SS 400 Има една земя
Rev.2.11
Versi Version 1
1
Има една земя
От тук далеч,
Блажена, хубава
О, весел бряг
Светите там стоят,
Светли са като денът,
Пеят и не мълчат.
Слава во век!
2
О, към оназ земя
Брате, иди,
Бързай към веселба,
Не чакай ти.
Смърт няма вече там,
Страх или съблазън нам,
Но песни в Божий дом
Всичките дни!
3
В оназ света земя
Вси са добри,
Светят от веселба
Всите очи.
Вика небесен глас:
"Има слава и за вас"
Гдето е наший Спас,
Ще сме и ний!

OK