SS 402 Върху сионската гора
Rev.14.1-Rev.14.3
Versi Version 1
1
Върху сионската гора
Стоят изкупените с Кръв,
И хвалят Спаса си Христа
С безкрайна радост и любов!
Таз песен колко сладка е!
От всеки род и племе, те
Изкупени, с приятен глас,
Възпяват своя Спас,
С приятен глас
Възпяват своя Спас,
С приятен глас
Възпяват славния си Спас!
2
До век ще пълнят тез души
Света любов и благодат,
И непрестанни радости,
Тях вечно ще ги веселят!
Таз песен и пр.
3
От грях и смърт спасени са,
Пълнят небето със хвали,
Познават вече ценността
На любовта що ги спаси!
Таз песен и пр.
4
Дано да разпростре крила
Душата ми, да литне там,
И аз да пея песента
Коят ехти в небесний храм!
Таз песен и пр.

OK