SS 405 Ще л`застанем при реката?
Rev.22.21
Versi Version 1
1
Ще л`застанем при реката,
При кристалната река,
Що извира изобилно
От престола за всегда?
Ей, ще дойдем при реката
Със ангелите и със светите,
Ще се сберем при реката,
Що извира от Божий престол.
2
При бреговете на реката
С радост (о, живот блажен!)
Спаса нашего ще хвалим
Там през вечний, весел ден.
Ей, ще дойдем и пр.
3
Като стигнем на реката
Иде на труда конец:
Сам Спасителят ще тури
На главите ни венец.
Ей, ще дойдем и пр.
4
Като стигнем на реката
Ще се свърши трудний път,
Ще ни весели сърдцата
Музиката на мирът.
Ей, ще дойдем и пр.

OK