SS 409 Тез струни ще се развалят
Джордж Стебинс
2Cor.5.1
Versi Version 1
1
Тез струни ще се развалят,
Тез песни ще се прекратят,
Но чудна ще е радостта
Да съм при Царя в небеса!
Там Спаса си лице с лице
Ще гледам с възхищение,
Ще пея:"Колко съм блажен
С пречудна благодат спасен!"
2
Таз къща ще се развали,
Не знам до колко ще стои,
Но Бог приготвил е за мен
Дом вечен, неръкотворен.
Там Спаса си и пр.
3
Ще чакам аз до онзи ден,
(Тук със светилник украсен)-
Готов, кога ме викне Той,
Да вляза в славний Му покой!
Там Спаса си и пр.
4
Когато ида на небе,
Влез рабе верний ще рече,
При Мене на небесний пир,
И аз ще вляза в вечен мир.
Там Спаса си и пр.

OK