SS 413 Там нощ няма нивга
Rev.21.1-Rev.21.4; Rev.21.25
Versi Version 1
1
В царството на вечний ден
Е градът на Бога,
Той е неръкотворен,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи ще изтрий,
Там смъртта не ще цари,
Вечността не смята се с дни,
Като няма нощи.
2
Портите са бисерни
В този град на Бога,
Улиците златни вси,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи и пр.
3
Със отворени врата
Е града на Бога,
Жива там тече вода,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи и пр.
4
Няма слънчеви лъчи
Във града на Бога,
Гдето Агнето блести,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи ще изтрий,
Там смъртта не ще цари,
Вечността не смята се с дни,
Като няма нощи.

OK