SS 420 Никога, никога!
Ps.119.161; 2Tim.3.16
Versi Version 1
1
Не ще аз да оставя светата Библия
Спасение и радост намерих чрез нея.
Никога, никога нея няма да оставя!
Никога, никога! Тя е книга Божия.
2
Кога съм в изкушен`я и ме заплашва враг,
Тя води към победа и пръска всеки мрак.
Никога, никога и пр.
3
Кога изгубя пътя в житейските вълни,
Тя право към Голгота води кораба ми.
Никога, никога и пр.
4
Едничка нея имам за "Книга Божия"
Тя извор на живот е и вечна светлина.
Никога, никога и пр.

OK