SS 43 Исус е Сам Светлината
John.1.9
Versi Version 1
1
Цял свят в тъмнината на грях попадна;
Исус е Сам светлината;
Най-гъстия мрак Той със бляс`к осия;
Исус е Сам светлината.
Чака за теб, при Него ела:
Туй сладко слънце мен огрея;
Сляп бях еднъж, но видя сега:
Исус е Сам светлината.
2
Нощта премина, ден най-светъл дойде;
Исус е нам светлината;
Ний ходим в Христа, за нас светло е все;
Исус е нам светлината.
Чака за теб и пр.
3
О, чада на мрак, Силоам е пред вас;
Исус е вам светлината;
Омийте се вси, прогледнете завчас;
Исус е вам светлината.
Чака за теб и пр.
4
Не ще има нужда от слънце в небе;
Исус е там светлината:
Градът е от злато и Спас "все во все";
Исус е там светлината.
Чака за теб и пр.

OK