SS 433 Тихо, тихо Спасът вика
Versi Version 1
1
Тихо, тихо Спасът вика:
Чадо, ела при Мен,
Слушай благата покана,
Като музика най-сладка,
"Ела при Мен, ела при Мен,
Чадо, ела при Мен."
2
"Още в сутринта на младост,
Чадо, ела при Мен,
Със сърце си пълно с радост
Влез в пътеката на светост,,
Сега ела, сега ела,
Чадо, ела при Мен."
3
"Грехът да те не измами,
Чадо, ела при Мен,
Тез що искрено Ме търсят
Верно те ще Ме намерят.
Скоро ела, скоро ела,
Чадо, ела при Мен."

OK