SS 434 Ето, веч листата падат
Versi Version 1
1
Ето, веч листата падат,
Падат сухи окол`нас
Чуйте как ни поучат,
Нам говорят те без глас,
"Смъртни, дайте нам внимание,
Синове Адамови,
Приемете поучение,
Истина говорим ний.
2
"Юноши, животът тича
Времето ви има срок,
Вижте в нас пример и притча,
Взимайте от нас урок,
Вий с веселие и с песни
Тичате след суета,
Ний пред малко бяхме росни,
Но сме паднали сега.
3
Може да ви окръжават"
Много утешения,
Но да ви не прелъстяват
Тези ясни небеса
Както хвърка всяко лято,
Тъй прехожда тука все,
И земята и небето
Преходими са и те.
4
"На дървото на живота
Упованието ви
Да е турено, защото
В вечна пролет то цъфти.
Изобилен е плодът му,
Сянката му весела,
Красен и зелен листът му,
И не вяхне никога.

OK