SS 436 О, юноше, помни Създателя си
Eccl.12
Versi Version 1
1
О,юноше, помни Създателя си,
Помни Го през дните на младостта си:
Не казвай, че по-лесно
Ще Го помниш ти по-късно,
Но помни Създателя си
В младостта си.
2
Търси, о юноше Спасителя си,
Търси Го през дните на младостта си,
За тебе Той остави
На небето всите слави,
О, търси Спасителя си
В младостта си.
3
Помни че е възможно и смъртта ти
Да те пристигне още в младостта ти:
Приятели, роднини
Ронят сълзи нажалени
Върху гроба на любезни
Още млади.
4
На мъдростта избирай пътищата,
Избирай ги в дните на младостта си,
Исус Сам те спасява,
От беди те защищава,
Той и Божий мир ти дава
В младостта ти.

OK