SS 442 Боже наш, ний Теб се молим
Versi Version 1
1
Боже наш, ний Теб се молим,
Дай ни успех!
Кат се трудим да работим,
Дай ни успех!
Ти молбата ни да чуеш
И с успех ни увенчаеш –
Дай ни успех!:||
2
Таз молба ний ще повторим:
Дай ни успех!
И доброто вред да вършим -
Дай ни успех!
Както на светците древни,
Дай ни подвига успешни -
Дай ни успех!:||
3
Постоянно да се молим-
Дай ни успех!
И сърдечно да работим-
Дай ни успех!
Подвизи непостижими,
С Бога те са победими -
Дай ни успех!:||

OK