SS 449 Мен Исус е възлюбил
Уилям Брадбъри
Versi Version 1
1
Мен Исус е възлюбил,
Колко благ към мен е бил,
О, да бъда аз готов
Да приема таз любов!
Ей, мен обича,
Ей, мен обича,
Ей, мен обича,
Сам Той ми го каза.
2
Колко ме обича Той!
Във небесния покой
Мене слаб, да прибере,
Слезе тука и умре.
Ей, мен обича и пр.
3
В славата Си и сега
Люби малките деца:
Те са грешни, Той е благ,
Те са слаби, Той е як.
Ей, мен обича и пр.
4
Ако тука слушам аз
Преблагия Негов глас,
Кога умра, при Себе
Ще ме вземе на небе.
Ей, мен обича и пр.

OK