SS 450 За малките деца
Versi Version 1
1
Един Приятел има
За малките деца,
Неизменим Приятел,
Горе на небеса.
Не е като мнозина
Земни приятели,
За туй Си драго име
Достойн е винаги.
2
Има венец там горе
За малките деца,
Що вярват тук в Исуса,
Да носят за всегда,
Венец блестящ и славен
Исус ще тям даде,
Които са Го тука
Любили от сърце.
3
Има и нова песен
За малките деца,
Която неприятна
Не става никога.
Таз песен нито ангел
Може да устои,
Христовото спасене
Не бе за ангели.
4
Има и бели дрехи
За малките деца
И финикови вейки,
Китара хубава.
Малки деца, дойдете,
Търсете милий Спас,
Той Сам Си е приготвил
Всичко това за вас.

OK