SS 465 Нека престанат плач и сълзи
Matt.28.20
Versi Version 1
1
Нека престанат плач и сълзи:
Милият Спас при мене стои,
Тихо и нежно говори на мен,
Чувам гласа Му и ставам блажен.:||
Божи святи ангели
Стават ми съпътници,
И Спасител мой е с мен,
Спасител, Спасител,
Спасител мой е с мен.:||
2
Не се уплашвам вече от зло,-
Господ е с мене, все е добро,
Кога съм буден, когато спя,
Спасът е с мене, не се аз боя.:||
Божи святи ангели и пр.
3
Земната радост кратка е, знам
Истински вечен мир има там,
Тука чрез вяра да ходя с Христ
Там с Него вечно ще се насладя.:||
Божи святи ангели, и пр.

OK