SS 469 Ликуйте, ликуйте!
Ps.68.3
Versi Version 1
1
Станете сега възкликнете,
Омити в кръвта на Христа,
И нова вий песен запейте:
Как Бог опрости ви греха.
||:Ликуйте! Ликуйте!
Станете, славете Христа! :||
2
Запейте как Той на земята
Дойде, за да ни оправдай,
Плати със кръвта Си цената
На вечно блаженство във Рай.
Ликуйте! и пр.
3
Победа и сила Той дава,
Във боя с греха ни крепи,
Нас чудно с любов окръжава
И води ни с Духа Свети.
Ликуйте! и пр.
4
Запейте със всички светии
Вий песен хвалебна сега:
Той нас изкупи със кръвта Си, -
О, слава на Спаса Христа!
Ликуйте! и пр.

OK