SS 47 При Исуса, уморений
Хенри Гаунтлет
Matt.11.28
Versi Version 1
1
При Исуса уморений!
Скърби л` духът Твой;
Намери там облекчение
И покой.
2
Белезите виж в ребрата
На Спаса разпят,
На ръцете, на нозете,-
Рани пет.
3
Дали носи Той корона
Както царете?-
Ей, но виж, каква корона-
От тръне!
4
Ако ида аз след него,
Ще л` ме награди?-
Тук ще имаш труд, гонен`е
И сълзи.
5
Ако Му до край слугувам,
Що би ми дал Той?-
Мир небесен, вечна слава
И покой.
6
Да ли Той да ме приеме
Ще се отрече?-
Не, докле земя премине
И небе.
7
Верно ли благословява?-
Всите на света
Мъченици и пророци
Казват: "Да!". Амин.

OK